Gebruiksvoorwaarden van de Watts Industries-website

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites ('Watts-website') van Watts Water Technologies EMEA B.V. en haar dochterondernemingen ('Watts Industries') en moeten grondig gelezen worden voordat u onze website gebruikt. Door uw gebruik van de Watts-website gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en ons Privcaybeleid met betrekking tot gegevens. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de Watts website bezoeken of gebruiken. Door het openen of gebruiken van de website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Indien u het niet eens bent met (een deel van) de voorwaarden, dan heeft u geen toegang tot de Watts website.

Materiaal, informatie, software, faciliteiten, services en andere content van de Watts-websites worden 'op eigen baten en schade' en 'zoals beschikbaar' aangeboden, zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ingevolge toepasselijk recht, wijst Watts Water Technologies EMEA alle garanties, expliciet of impliciet, af waaronder, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en niet-inbreuk.

Watts Water Technologies EMEA geeft geen garanties voor en doet geen uitspraken over het gebruik of de resultaten van het gebruik van materiaal, informatie, software, faciliteiten, services en andere content op de Watts-websites of andere aan de Watts-website gekoppelde websites betreffende hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Watts Industries garandeert niet dat uw gebruik van materiaal, informatie, software, faciliteiten, services en andere content op de Watts-websites geen inbreuk maakt op de rechten van anderen en Watts Water Technologies EMEA is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor fouten of omissies in materiaal, informatie, software, faciliteiten, services en andere content op Watts-websites.

Watts Industries garandeert niet dat de functies van de website ononderbroken en foutloos beschikbaar zijn, dat defecten worden gecorrigeerd of dat Watts-websites of de servers die de websites beschikbaar maken, geen virussen of andere schadelijke componenten bevatten.

Watts Water Technologies EMEA behoudt het recht om het materiaal op de Watts-website op elk moment te wijzigen, waaronder prijzen en productinformatie, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting om het materiaal op de Watts-website te updaten.

Handelsmerken en auteursrechten

Deze website en al het hierop door Watts Water Technologies EMEA geplaatste materiaal worden beschermd door auteursrechten, patenten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten. Enkele van de tekens, logo's of andere door Watts Industries geplaatste beelden worden ook beschermd door gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken, handelsnamen en/of servicemerken van Watts Water Technologies EMEA of anderen.

U hebt het recht een kopie van het materiaal op de Watts-website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. In verband hiermee moet het auteursrecht van het betreffende materiaal worden gerespecteerd. Het commerciële gebruik van het materiaal op de Watts-website moet voorafgaand schriftelijk worden goedgekeurd door Watts Water Technologies EMEA.

Beperking van de aansprakelijkheid

Watts Industries aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct, indirect, straffend, feitelijk, bijkomend, incidenteel, speciaal, voorbeeldig of anderszins) als gevolg van gebruik van, of onvermogen tot gebruik van Watts-websites of materiaal, informatie, software, faciliteiten, services en andere content op Watts-websites, ongeacht de grondslag waarop de aansprakelijkheid wordt geclaimd. Zelfs indien Watts Industries is geïnformeerd over de mogelijkheid van dit verlies of deze schade bent u (en niet Watts Water Technologies EMEA) volledig verantwoordelijk voor de totale kosten van alle benodigde onderhoud, reparatie of correctie in het geval van verlies of schade. Indien de volledige of een deel van de bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid vanwege het toepasselijke recht niet op u van toepassing is, zijn de beperkingen slechts binnen de grenzen van het toepasselijk recht op u van toepassing.

Alle vragen over de gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan:
Watts EMEA Holding B.V.
Ph: +33 (0) 385974171
Email: [email protected]

Raadpleeg dit beleid regelmatig, aangezien dit van tijd tot tijd bijgewerkt kan worden

April 2020