Čerpadlová skupina HKF8180 s FIX nastavením konštantnej teploty
Čerpadlová skupina HKF8180 s FIX nastavením konštantnej teploty

Popis

Technické údaje

Obj. číslo

Typ

DN

Rozsah nastavenia

Verzia

Obj. číslo

HKFC25

25

5 - 95 °C1)

Wilo Para SC/6

10084603

HKFC25

25

5 - 95 °C1)

Grundfos UPM3A/7

10084604

HKFC25

25

5 - 95 °C1)

Lowara Eco2/8

10087361

HKFC25

25

5 - 95 °C1)

bez čerpadla

10084605


1) Dbajte na maximálnu prevádzkovú teplotu obehového čerpadla!

used in conjunction with

podobné alebo alternatívne produkty

used in conjunction with

podobné alebo alternatívne produkty