Aplikácia potrubia Microflex HP na pripojenie tepelného čerpadla