Veľký projekt Microflex v Považskej Bystrici

Prehľad

30 rodinných domov a jeden bytový dom

Detailed Description

Veľký projekt predizolačného potrubného systému zahŕňal výstavbu 30 rodinných domov a 1 bytového domu.
Celý rozvodný vykurovací systém bol navrhnutý s odlišným predizolačným potrubným systémom, ale dodávateľ sa rozhodol použiť systém WATTS Microflex.
Watts / OHRIEVACIA TECHNIKA ponúkla atraktívne ceny a komplexnú dodávku systému v troch etapách. Boli to spolu tri veľké dodávky v období 12/2022-02/2022. Bola inštalovaná kompletná kotolňa s kotlami na pelety (Kotolňa s kotlami ETA 2 x 350 kW dodáva vykurovacie médium do všetkých domov) s predizolačným potrubným systémom Microflex. V projekte boli použité 4 inšpekčné komory. Okrem rúr a 4 komôr bolo inštalované aj ďalšie systémové príslušenstvo Microflex System (upevňovacie body, tesnenia a pod.).

Krajina

Slovensko, Považská Bystrica

Aplikácia

Viacgeneračná bytová výstavba