Mieszkaniowe wezly cieplne

Kompaktowe mieszkaniowe węzły cieplne HIU2 do higienicznego przygotowana c.w.u.