Organizacje i Partnerstwa

circle2

Zachowanie Bezpieczeństwa Ludzi i Wody dla Przyszłych Pokoleń

Przez niemal 150 lat jesteśmy zobowiązani do poprawy komfortu, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi na całym świecie dzięki naszym umiejętnościom w dziedzinie technologii wodnych.

Nasza misja jest prosta - chcemy dostarczać produkty, systemy i rozwiązania najwyższej jakości, które służą przesyłowi, ochronie, kontroli i bezpiecznemu użytkowaniu wody. Posiadając 42 lokalizacje na całym świecie, jesteśmy zobowiązani do zwiększania efektywności energetycznej i redukcji odpadów we wszystkich naszych biurach i zakładach produkcyjnych.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby umożliwić naszym pracownikom, klientom i partnerom innowacje, rozwijanie i produkcję technologii, systemów i rozwiązań w dziedzinie wody, które chronią nasze zasoby naturalne.

blue-block-left
Nieustannie dbamy o bezpieczeństwo, co odzwierciedla się w każdej z naszych technologii i każdym rozwiązaniu oraz w naszych zobowiązaniach w zakresie ochrony środowiska i działań społecznych.
2022 REPORT
blue-block-left
FSEU

Nasz Ekologiczny Wpływ

Od zawsze Watts koncentrował się na własnym śladzie ekologicznym i tym, jak możemy mieć pozytywny wpływ na środowisko. Jednak obecnie, poprzez nasz portfel produktów jesteśmy w stanie pomóc również naszym klientom stać się bardziej zrównoważonymi, co może mieć głęboki wpływ na środowisko - znacznie większy niż tylko działania naszej firmy.
FSEU

Nasz Ślad Ekologiczny

Jako firma szanująca środowisko, prowadzimy praktyki biznesowe, które odzwierciedlają nasze wartości i wspierają nasze wysiłki na rzecz promowania ekonomicznie, społecznie i ekologicznie zrównoważonej przyszłości. Jesteśmy zobowiązani do minimalizowania wpływu naszych globalnych operacji i łańcucha dostaw na środowisko, chronienia społeczności, w których działamy, oraz do dostarczania innowacyjnych produktów i usług, które wspierają naszych klientów w osiąganiu tych samych celów.

Skupiamy się na trzech kluczowych
obszarach, które nazywamy
Trzykrotną Grą Zrównoważonego
Rozwoju:

01.
Bezpieczeństwo i Regulacje
02.
Ochrona
Wód
03.
Efektywność Energetyczna
2022 REPORT
Projektujemy i produkujemy w Europie ponad 90% naszych produktów
FSEU
FSEU FSEU

Blisko naszych klientów


Produkcja lokalna może przynosić wiele korzyści środowiskowych. Oto kilka powodów, dla których uważamy, że nasze 12 fabryk, produkujące lokalnie w Europie, przynoszą korzyści środowiskowe:

Reduced carbon footprint

Zredukowany ślad węglowy

Lokalna produkcja zmniejsza emisję dwutlenku węgla, minimalizując emisje związane z transportem. Produkty produkowane bliżej swojego docelowego rynku pokonują krótszą odległość, co skutkuje niższymi emisjami gazów cieplarnianych (GHG) i zanieczyszczeń powietrza, które przyczyniają się do zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza.
Energy Efficiency1

Efektywność Energetyczna

Lokalna produkcja umożliwia lepszą kontrolę i optymalizację zużycia energii. Bliskość pozwala producentom wdrażać energooszczędne technologie, ulepszać procesy i efektywnie przestrzegać przepisów środowiskowych. Skutkuje to niższym zużyciem energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych (CO2) i mniejszym wpływem na środowisko.
Conservation of Resources

Ochrona Zasobów

Lokalna produkcja może pomóc w ochronie zasobów, takich jak energia i woda. Producenci mogą łatwiej wprowadzać zrównoważone praktyki, takie jak recykling i efektywne wykorzystanie surowców, gdy działają lokalnie. Dodatkowo, lokalna produkcja może ułatwiać korzystanie z odnawialnych źródeł energii, co dodatkowo zmniejsza zależność od surowców niewtórnych.
Support for Local Economy

Wspieranie Lokalnej Gospodarki

Lokalna produkcja może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę, w tym tworzenie miejsc pracy i wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw. Gdy produkty są wytwarzane lokalnie, stymuluje to lokalną gospodarkę i zmniejsza potrzebę długodystansowego handlu. Ta zlokalizowana aktywność gospodarcza może przyczynić się do ogólnego dobrobytu i odporności społeczności.
Transparency and Accountability

Przejrzystość i Odpowiedzialność

Lokalna produkcja często oferuje większą przejrzystość i odpowiedzialność w zakresie praktyk ekologicznych. Lokalni producenci są bardziej dostępni dla organów regulacyjnych, lokalnych społeczności i konsumentów, co ułatwia egzekwowanie przepisów środowiskowych i zapewnienie zgodności ze standardami zrównoważonymi. Ta przejrzystość wspiera odpowiedzialne praktyki produkcyjne i promuje inicjatywy przyjazne dla środowiska.
Lokalna produkcja może pomóc zmniejszyć wpływ na środowisko, minimalizując emisje związane z transportem, promując efektywność energetyczną, oszczędzając zasoby i wspierając praktyki zrównoważonego rozwoju

Strategia ESG

icon_circle_hands_holding_droplet-removebg-preview

Footprint to Handprint

  • Complete 5-year (2018-2023) eco-efficiency goals ahead of plan
  • Commit to new reduction targets in scope 1&2 carbon emissions in 2024
  • Better quantifying our product handprint benefits through LCA modeling
icon_circle_truck_fast-removebg-preview

Watts Sites to Communities

  • Increasing surveillance of our suppliers and their environmental practices
  • Pursuing local water stewardship engagements
icon_circle_chart_strategy-removebg-preview

Business Strategy Influenced By Risks & Opportunities

  • Increased employee engagement and strengthened ERG
  • Production, Logistics and Distribution: to maximize our customer reach
  • Increased sales from Smart and Connected enabled products
icon_circle_shield_check-removebg-preview

Sustainability Integrated At Every Level

  • Making our products and operations more resilient to pollution, extreme climate events, and the increasing scarcity of water.
  • Enhanced transparency, compliance, regulations, and reporting requirements – UNGC, WAVE, CEO Water Mandate, 3rd party environmental data validation
Gray-Block-left
Jesteśmy w pełni świadomi naszej odpowiedzialności wobec środowiska. Dlatego też dążymy do minimalizacji emisji i odpadów, jednocześnie wydajnie wykorzystując surowce i energię.
2022 REPORT
Gray-Block-left
Mosiądz jest jednym z głównych materiałów
używanych w naszych produktach, ponieważ
ma wiele korzyści dla środowiska podczas
produkcji, użytkowania i recyklingu.
Mosiądz uważany jest za materiał zrównoważony przede wszystkim ze
względu na jego wysoką zdolność do recyklingu. Oto kilka powodów, dla
których mosiądz uważany jest za materiał zrównoważony:
Recyclability

Możliwość Recyklingu

Mosiądz to stop metalu składający się z miedzi i cynku, który można łatwo oddzielić i zrecyklingować. Proces recyklingu polega na stopieniu złomu mosiężnego w celu usunięcia zanieczyszczeń, a następnie przeformowaniu go na nowe produkty z mosiądzu. Ponieważ mosiądz zachowuje swoje właściwości podczas recyklingu, może być on recyklingowany czas bez końca bez utraty jakości.
Energy Efficiency

Efektywność Energetyczna

Produkcja mosiądzu z materiałów z recyklingu wymaga znacznie mniej energii w porównaniu z produkcją z surowców wtórnych. Recykling mosiądzu zużywa około 90% mniej energii niż produkcja z surowców naturalnych. Oszczędność energii ta redukuje emisje gazów cieplarnianych i chroni cenne zasoby.
Resource Conservation

Ochrona Zasobów

Przez recykling mosiądzu zmniejszamy zapotrzebowanie na wydobycie nowych rudy miedzi i cynku, które są zasobami ograniczonymi. Wydobywanie ma negatywny wpływ na środowisko naturalne, takie jak niszczenie siedlisk, erozja gleby i zanieczyszczenie wód. Recykling mosiądzu pomaga ochroniać te zasoby naturalne i zmniejsza obciążenie ekosystemów.
Waste Reduction

Redukcja Odpadów

Recykling mosiądzu zmniejsza ilość odpadów kierowanych na wysypiska lub do spalarni. Poprzez odseparowanie złomu mosiężnego od odpadów, minimalizujemy zagrożenia dla środowiska i zdrowia związanego z składowaniem na wysypiskach i spalaniem. Recykling mosiądzu redukuje również potrzebę wydobywania i przetwarzania innych metali, co dodatkowo zmniejsza ilość generowanych odpadów.
Extended Product Life

Zwiększony Okres Użytkowania Produktu

Mosiądz to trwały i odporny na korozję materiał, co czyni go odpowiednim do różnych zastosowań, w tym zaworów do instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów HVAC. Gdy produkty mosiężne osiągną koniec cyklu życia, można je zrecyklingować zamiast wyrzucać, co wydłuża ich użytkowy okres życia i minimalizuje odpady.
Brass
Brass
FSEU

Produkty WATTS zawierają mosiądz europejski, który składa się w ponad 94% z mosiądzu recyklingowego

Commitment Sustainability

Deklaracje dotyczące
stosowania materiałów z recyklingu

Ogólnie rzecz biorąc, możliwość recyklingu mosiądzu, połączona z efektywnością energetyczną, ochroną zasobów, redukcją odpadów i wydłużonym okresem użytkowania produktu, przyczynia się do jego zrównoważonego charakteru jako materiału. Recykling mosiądzu pomaga oszczędzać zasoby, zmniejsza zużycie energii i emisje, oraz łagodzi wpływ na środowisko związany z wydobyciem i usuwaniem odpadów.

WATTS stosuje ten sam podejście i zaangażowanie w przypadku wszystkich różnych materiałów oprócz mosiądzu, w tym plastiku, materiałów elastomerowych, stali nierdzewnej i wielu innych.