Szczegóły

Witryna internetowa i oświadczenie o ochronie prywatności dla klientów

Watts Water Technologies

Firma Watts EMEA Holding B.V. oraz jej oddziały ("Watts Water", "my" lub "nasz/e") szanują Twoją prywatność i poważnie podchodzą do kwestii ochrony Twoich danych osobowych. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić i starannie przechowywać wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, aby móc skorzystać z naszych usług. Celem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności jest jasne wyjaśnienie, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przez nas wykorzystywane, jakie starania podejmujemy w celu zapewnienia ochrony tych danych osobowych oraz jakie prawa Ci przysługują w celu umożliwienia kontroli swoich danych osobowych i zapewnienia pełnej ochrony Twojej prywatności. To Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera następujące informacje:

Prosimy uważnie przeczytać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności i regularnie konsultować jego treść podczas korzystania z naszej strony internetowej i z naszych usług.


Jakie Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez Watts Water

Dane osobowe to wszystkie dane, które bezpośrednio lub w połączeniu z innymi danymi pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość. Gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz korzystając z naszej strony i usług, dane oraz informacje, które zbieramy automatycznie, jak również dane osobowe pozyskane z innych źródeł.

Dane osobowe, które nam przekazujesz lub które gromadzimy automatycznie

Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują:

 • Dane kontaktowe oraz dane dotyczące projektów i usług,takie jak imię i nazwisko (lub nazwa firmy), adres, numer telefonu (lub numer telefonu komórkowego), adres e-mail i inne dane osobowe, które przekazujesz nam dobrowolnie kontaktując się lub komunikując się z nami bądź też składając u nas zamówienie na produkt lub usługę;
 • Dane gromadzone automatycznie,takie jak Twój adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, wersja aplikacji i położenie geograficzne. Gromadzimy i generujemy też dane otrzymane dzięki temu, że korzystasz z witryny Watts Water (www.wattswater.pl), obejmujące odwiedzane przez Ciebie strony oraz strony odwiedzane przed i po wejściu na stronę internetową Watts Water. Gromadzenie tych danych odbywa się poprzez umieszczenie plików cookie (tj. ciasteczek) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania witryny.

Zakres danych osobowych, które nam przekazujesz, możesz sam ustalić. Jednak w niektórych przypadkach w celu spełnienia Twojej prośby potrzebujemy więcej danych, jak np. Twój numer telefonu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, poinformujemy Cię o tym w osobnej wiadomości. Brak podania tych danych może całkiem lub częściowo uniemożliwić nam spełnienie Twojej prośby lub zapytania, a nawet uniemożliwić Ci korzystanie z naszych usług.

Dane osobowe pozyskane z innych źródeł

W celu gromadzenia pewnych danych osobowych korzystamy też z zewnętrznych źródeł, jak na przykład Izba Handlowa, która gromadzi dane biznesowe kontrahentów.Jak Watts Water wykorzystuje dane osobowe

Watts Water wykorzystuje Twoje dane osobowe do następujących celów:

 • Oferowanie naszych usług: zbieramy Twoje dane osobowe, aby móc zaoferować Ci nasze usługi. Podstawą do tego jest wykonanie zawartej pomiędzy Tobą a nami umowy;
 • Komunikacja: Używamy Twoich danych osobowych w celu komunikacji z Tobą jako użytkownikiem, na przykład, gdy kontaktujesz się z nami lub gdy chcesz skorzystać z przysługującego Ci prawa. Ponadto używamy Twoich danych osobowych do kontaktu z Tobą, na przykład w celu przekazania Ci informacji o naszych produktach i usługach, zmianach w naszych usługach bądź w ogólnych warunkach handlowych. Mamy prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzoną działalnością w tym, aby komunikować się z Tobą i odpowiadać na Twoje pytania i prośby;
 • Ulepszanie naszej strony internetowej i świadczonych usług: analizujemy informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej i naszych usług w celu poprawy komfortu użytkowania dla wszystkich osób odwiedzających naszą stronę. Informacje te obejmują zarówno dane badawcze, jak też statystyki. Mamy prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analizy tych informacji, np. w celu znalezienia rozwiązania problemów związanych z naszą witryną internetową;
 • Wykonywanie naszych praw i wypełnianie naszych zobowiązań: wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wypełniania naszych zobowiązań umownych lub prawnych. Na przykład w celu wypełniania obowiązków podatkowych. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe również w celu przeciwdziałania oszustwom lub innym nielegalnym lub niepożądanym działaniom. Możemy także wykorzystywać Twoje dane osobowe dla celów ochrony lub wykonywania przysługujących nam praw bądź praw osób trzecich. Mamy w tych działaniach prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzoną przez nas działalnością;
 • Anonimizacja: możemy też zanonimizować Twoje dane osobowe, aby uniemożliwić identyfikację Twojej tożsamości przez nas, jak i przez strony trzecie. W ten sposób możemy koordynować rozwój naszych produktów w oparciu o anonimowe dane statystyczne. Mamy w tych działaniach prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

Nasze produkty i usługi przeznaczone są dla dorosłych. Stąd celowo nie gromadzimy danych osobowych osób nieletnich (w wieku poniżej 18 lat) i prosimy, aby osoby niepełnoletnie nie przekazywały nam swoich danych osobowych ani nie korzystały z naszych produktów i usług.

Etracker

W celu analizowania danych dotyczących użytkowania niniejszej strony, jej dostawca korzysta z usług firmy etracker GmbH, Hamburg, Niemcy ( www.etracker.com). Do analityki internetowej nie używamy domyślnych ustawień plików cookie. Plików do analizowania i optymalizacji używamy po wcześniejszym uzyskaniu wyraźnej zgody od Państwa. Jeśli tak się stanie i wyrażą Państwo zgodę, pliki cookie będą wykorzystywane do analizowania statystyk związanych z zasięgiem niniejszej strony internetowej, do pomiaru skuteczności naszych internetowych działań marketingowych oraz do procedur testowych, np. do testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty internetowej lub jej elementów. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika. Cookies firmy etracker nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby zidentyfikować użytkownika.

Dane generowane przez firmę etracker na zlecenie dostawcy niniejszej strony internetowej są przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez etracker w Niemczech na zlecenie dostawcy niniejszej strony internetowej i tym samym podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i normom dotyczącym ochrony danych. Firma etracker została niezależnie sprawdzona, certyfikowana i posiada ePrivacyseal data protection seal of approval.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadnionego interesu administratora) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty i naszej strony internetowej. Ponieważ prywatność naszych gości jest dla nas bardzo ważna, dane, które mogą ewentualnie umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, dane identyfikacyjne potrzebne do rejestracji lub samego urządzenia, zostaną jak najszybciej zanonimizowane lub spseudonimizowane. Firma etracker nie wykorzystuje tych danych w żadnym innym celu, nie łączy ich z innymi danymi ani nie przekazuje osobom trzecim.

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w powyższy sposób. Państwa sprzeciw nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez firmę etracker można znaleźć na stronie here.

Z jakimi stronami trzecimi Watts Water wymienia dane osobowe

Watts Water przetwarza Twoje dane osobowe w sposób poufny i ostrożny. Twoje dane osobowe są dostępne wyłącznie dla pracowników Watts Water w takim zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia przez nas usług lub gdy mamy do tego podstawę prawną.

Watts Water udostępnia dane osobowe wyłącznie stronom trzecim, do których Watts Wate ma pełne zaufanie. Należą do nich nasze/nasi:

 • Spółki należące do grupy kapitałowej: Watts Water stanowi część grupy Watts Water Technologies Inc. Na potrzeby raportów wewnętrznych i bezpieczeństwa oraz w celu optymalizacji naszych usług udostępniamy pewne dane osobowe naszym spółkom należącym do grupy kapitałowej;
 • Zewnętrzni dostawcy usług: udostępniamy Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług w takim zakresie, w jakim jest to dla nich istotne. Na przykład w celu pobierania płatności, badania i przeciwdziałania oszustwom, przesyłania materiałów marketingowych, wyświetlania spersonalizowanych reklam, optymalizacji naszych usług lub w celu analizy danych;
 • Właściwe władze: udostępniamy Twoje dane osobowe właściwym władzom i organom w takim zakresie, w jakim jest to dla nich istotne. Na przykład organom nadzorczym, sądom i organom państwowym, jednak w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub do ścigania sprawców przestępstw oraz oszustw. Możemy również przekazywać dane osobowe właściwym władzom w celu zapewnienia ochrony naszych praw i własności lub praw i własności osób trzecich;
 • Profesjonalni konsultanci: udostępniamy Twoje dane osobowe naszym profesjonalnym konsultantom w takim zakresie, w jakim jest to dla nich istotne. Na przykład naszym prawnikom, jeśli potrzebujemy porady prawnej.

Jak odbywa się transfer danych osobowych przez Watts Water do państw trzecich;

Watts Water udostępnia Twoje dane osobowe stronom trzecim, znajdującym się poza granicami UE. Na przykład naszej centrali Watts Water Technologies Inc. w USA. Przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie odbiorcom, którzy zapewniają bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych zgodnie z europejskimi standardami dotyczącymi ochrony danych osobowych, dbając o to, aby Twoje dane osobowe były odpowiednio chronione (np. poprzez zawieranie standardowych klauzul umownych UE zatwierdzonych przez Komisję Europejską, dotyczących transferu danych osobowych do państw trzecich).

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące transferu danych osobowych do państw trzecich lub odpowiednich zabezpieczeń, które firma Watts Water wdrożyła w celu ochrony Twoich danych osobowych, wyślij wiadomość e-mail do Wiceprezesa ds. Prawnych i zgodności z przepisami EMEA [Director of Legal & Compliance Europe] na adres: [email protected].

Jak Watts Water chroni i przechowuje dane osobowe

W celu ochrony danych osobowych Watts Water wdrożył fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ciągłego zapewnienia poufności i integralności Twoich danych osobowych, na przykład poprzez umożliwienie dostępu do tych danych osobowych wyłącznie upoważnionym pracownikom. Regularnie przeprowadzamy ewaluację i aktualizację tych wdrożonych przez nas środków. Niestety, żaden system bezpieczeństwa informacji nie zapewnia w 100% bezpieczeństwa, dlatego nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych.

Twoje dane osobowe zachowujemy w czasie trwania naszych relacji biznesowych, chyba że ustawa przewiduje krótszy okresy przechowywania lub te dane nie są już potrzebne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Gdy nasze relacje z Tobą dobiegną końca, zachowujemy Twoje dane osobowe przez okres, który umożliwi nam:

 • wypełnienie przez nas zobowiązań prawnych, w tym okresów przechowywania danych osobowych określonych w przepisach;
 • ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych;
 • rozpatrywanie Twoich pytań, próśb lub skarg; oraz
 • przechowywanie danych na potrzeby analizy i audytu.

Jak korzystać ze swoich praw

W zależności od Twojej lokalizacji jako użytkownika masz prawo dostępu do swoich danych osobowych lub ich zmiany, usunięcia, ograniczenia bądź transferu tych danych. Ponadto zależnie od Twojej lokalizacji możesz ograniczyć lub zakwestionować przetwarzanie danych przez Watts Water. Przykładowo możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody.

W celu ochrony prywatności oraz zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych prosimy o przesłanie kopii ważnego dowodu tożsamości wraz z wnioskiem, na którym widoczne jest tylko Twoje nazwisko, a inne dane osobowe są ukryte.

Jeśli masz jakieś pytania lub skargi w związku z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności lub sposobem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, wyślij wiadomość e-mail do Wiceprezesa ds. Prawnych i zgodności z przepisami EMEA [Director of Legal & Compliance EMEA] na adres: [email protected]. Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań w celu rozpatrzenia Twoich zapytań i skarg w możliwie najlepszy sposób. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem, w jaki rozpatrzyliśmy wniesioną przez Ciebie skargę, możesz złożyć zażalenie do krajowego organu do spraw ochrony danych osobowych w UE.

Linki do innych stron internetowych

W naszej witrynie internetowej umieszczone są linki do innych stron internetowych. Watts Water nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki te strony trzecie przetwarzają Twoje dane osobowe. Dlatego zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych stron trzecich, których witryny internetowe odwiedzasz, aby dowiedzieć się, w jaki sposób te strony trzecie gromadzą i wykorzystują Twoje dane osobowe.

Jak można skontaktować się z Watts Water

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, sugestie lub skargi dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość e-mail do Wiceprezesa ds. Prawnych i zgodności z przepisami EMEA [Director of Legal & Compliance Europe] na adres [email protected] lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu do korespondencji:

Watts EMEA Holding B.V.
Director of Legal & Compliance
365 rue du lieutenant putier
71530 Virey le Grand
France

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Podana poniższej data wskazuje, kiedy wprowadzono ostatnie zmiany jego treści. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu ustalenia, czy zostały wprowadzone w nim jakieś zmiany. Podejmiemy wszystkie rozsądne kroki mające na celu zwrócenie Twojej uwagi na zmiany w tym oświadczeniu, które w sposób istotny mogą wpływać na Twoje prawa.Wersja najbardziej aktualna: Kwiecień 2020