Privacy beleid gegevens

Watts EMEA Holding B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen ("Watts Water", "we/wij" of "ons/onze") respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw privacy serieus. Wij zullen ons inspannen om alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt om gebruik te kunnen maken van onze diensten, te beschermen en zorgvuldig te bewaren. Het doel van deze Privacyverklaring is om duidelijk te maken hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, welke inspanningen wij verrichten om uw persoonsgegevens te beschermen, welke rechten en opties u hebt om zeggenschap te houden over uw gegevens en hoe uw privacy wordt beschermd. Deze Privacyverklaring bevat informatie over:

Wij adviseren u deze Privacyverklaring regelmatig zorgvuldig door te lezen en te raadplegen als u gebruik maakt van onze website en diensten.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WATTS WATER VERZAMELT EN GEBRUIKT

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u direct of in combinatie met andere gegevens kunt worden geïdentificeerd. Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze website en diensten, persoonsgegevens die we automatisch verzamelen en persoonsgegevens die we verzamelen uit andere bronnen.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij automatisch verzamelen

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder andere:

 • Contactgegevens en gegevens inzake projecten en diensten, zoals (bedrijfs-)naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of met ons communiceert, of wanneer u een order voor een product of dienst bij ons plaatst;
 • Automatische verzamelde gegevens, zoals uw IP-adres, soort browser en besturingssysteem, applicatieversie en geografische locatie. Wij verzamelen en genereren ook gegevens op basis van uw gebruik van de website van Watts Water (www.wattswater.be), zoals de pagina's die u hebt bezocht en de pagina’s die u vóór en na uw bezoek aan de website van Watts Water bezoekt. Wij verzamelen deze gegevens door het plaatsen van functionele en essentiële cookies.

U bepaalt zelf welke gegevens u aan ons verstrekt. In sommige gevallen hebben we echter meer gegevens van u nodig om aan een verzoek te kunnen voldoen, zoals uw telefoonnummer. In dat geval zullen wij u daarover afzonderlijk informeren. Door het niet verstrekken van deze gegevens is het mogelijk dat wij uw vraag of verzoek (gedeeltelijk) niet kunnen verwerken of dat u geen gebruik kunt maken van onze diensten.

Persoonsgegevens die wij verkrijgen uit andere bronnen

Wij maken gebruik van externe bronnen om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Zo raadplegen we de Kamer van Koophandel om bedrijfsgegevens van contractpartijen te verzamelen.

HOE WATTS WATER PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT

Watts Water gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Aanbieden van onze diensten: wij verzamelen uw persoonsgegevens zodat wij u onze diensten kunnen aanbieden. Wij doen dat op grond van de uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • Communicatie: wij gebruiken uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u een recht wilt uitoefenen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld wanneer we u willen informeren over onze producten en diensten, of over wijzigingen in onze diensten of algemene voorwaarden. Wij hebben een gerechtvaardigd bedrijfsbelang bij de communicatie met u en de afhandeling van uw vragen en verzoeken;
 • Verbetering van onze website en diensten: wij analyseren informatie over de manier waarop u onze website en diensten gebruikt om de gebruikerservaring voor alle bezoekers van onze website te verbeteren. Deze informatie bevat zowel onderzoeks- als statistische gegevens. Wij hebben een gerechtvaardigd bedrijfsbelang bij het analyseren van deze informatie, bijvoorbeeld om problemen met onze website te kunnen oplossen
 • Uitoefening van onze rechten en nakomen van onze verplichtingen: wij gebruiken uw persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen (zoals onze fiscale verplichtingen) te voldoen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om fraude of andere illegale of ongewenste activiteiten te voorkomen en te onderzoeken. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze rechten of de rechten van derden te beschermen of uit te oefenen. Wij hebben daar een gerechtvaardigd bedrijfsbelang bij;
 • Anonimisering: wij kunnen uw persoonsgegevens anonimiseren om ervoor te zorgen dat wij of derden u niet langer kunnen identificeren. Zo kunnen wij onze productontwikkeling coördineren door statistieken te ontwikkelen op basis van geanonimiseerde gegevens. Wij hebben daar een gerechtvaardigd bedrijfsbelang bij.

Onze producten en diensten zijn bedoeld voor volwassenen. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) en wij verzoeken minderjarigen dan ook ons geen persoonsgegevens te verstrekken en geen gebruik te maken van onze producten en diensten.

E-TRACKER

De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van etracker GmbH, Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse. Als wij gebruik maken van analyse- en optimalisatiecookies, zullen wij vooraf apart uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Indien dit het geval is en u hiermee instemt, worden cookies gebruikt om een statistische bereikanalyse van deze website, een meting van het succes van onze online-marketingmaatregelen en testprocedures mogelijk te maken, bijv. om verschillende versies van ons online-aanbod of onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. etracker cookies bevatten geen informatie die een gebruiker kan identificeren.

De door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website gegenereerde gegevens worden door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn daarmee onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen voor gegevensbescherming. In dit verband is etracker onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en onderscheiden met het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 sectie 1 lit f (gerechtvaardigd belang) van de General Data Protection Regulation (GDPR). Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Aangezien de privacy van onze bezoekers voor ons van groot belang is, worden de gegevens die mogelijkerwijs een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals IP-adres, registratie- of apparaat-ID's, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. etracker gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden, combineert ze niet met andere gegevens en geeft ze ook niet door aan derden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de geschetste gegevensverwerking. Uw bezwaar heeft geen nadelige gevolgen.

Meer informatie over gegevensbescherming met etracker vindt u hier.

MET WELKE PARTIJEN WATTS WATER PERSOONSGEGEVENS DEELT

Watts Water behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor werknemers van Watts Water voor zover dit nodig is voor onze dienstverlening of wanneer we daar een rechtsgrond voor hebben.

Watts Water deelt uitsluitend persoonsgegevens met derden die Watts Water vertrouwt. Dit zijn onze:

 • Groepsmaatschappijen: Watts Water maakt deel uit van Watts Water Technologies Inc. Voor interne rapportages en beveiliging en om onze dienstverlening te optimaliseren, delen we bepaalde persoonsgegevens met onze groepsmaatschappijen;
 • Dienstverleners: wij delen uw persoonsgegevens met onze dienstverleners voor zover dat relevant is. Bijvoorbeeld voor het innen van betalingen, het onderzoeken en voorkomen van fraude, het distribueren van marketingberichten, het tonen van gepersonaliseerde advertenties, het optimaliseren van onze diensten of het analyseren van gegevens;
 • Autoriteiten: wij delen uw persoonsgegevens met autoriteiten voor zover dat relevant is. Bijvoorbeeld met toezichthoudende autoriteiten, rechtbanken en overheidsinstanties, voor zover dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om strafbare feiten en fraude te vervolgen. Wij kunnen persoonsgegevens tevens aan autoriteiten doorgeven om de rechten en eigendommen van ons of die van derden te beschermen;
 • Professionele adviseurs: wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele adviseurs voor zover dat relevant is. Bijvoorbeeld met onze advocaten wanneer we juridisch advies nodig hebben.

HOE WATTS WATER PERSOONSGEGEVENS INTERNATIONAAL DOORGEEFT

Watts Water verstrekt uw persoonsgegevens aan derden die zich buiten de EU bevinden. Bijvoorbeeld aan ons hoofdkantoor Watts Water Technologies Inc. in de V.S. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan ontvangers die uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en die passende bescherming bieden in overeenstemming met Europese normen, zodat uw persoonsgegevens op passende wijze worden beschermd (bijvoorbeeld door het sluiten van door de Europese Commissie goedgekeurde EU-modelcontracten voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens).

Als u vragen hebt over de internationale doorgifte van uw persoonsgegevens of de passende waarborgen die Watts Water heeft doorgevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u een e-mail sturen aan de Director of Legal & Compliance Europe op [email protected].

HOE WATTS WATER PERSOONSGEGEVENS BESCHERMT EN OPSLAAT

Watts Water heeft fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn erop gericht de voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, bijvoorbeeld door uitsluitend bevoegde werknemers toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij evalueren en actualiseren deze maatregelen regelmatig. Geen informatiesysteem is echter 100% veilig, zodat wij de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens niet kunnen garanderen.

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van onze relatie, tenzij de wet een kortere bewaartermijn voorschrijft of de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor die gegevens zijn verkregen. Zodra onze relatie met u is beëindigd, zullen wij uw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode waarin wij:

 • aan onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van wettelijke bewaartermijnen, kunnen voldoen;
 • juridische claims kunnen onderzoeken of ons daartegen kunnen verdedigen;
 • uw vragen, verzoeken of klachten kunnen afhandelen; en
 • een register kunnen bijhouden voor analyse- en controledoeleinden.

HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN

Afhankelijk van waar u zich bevindt, hebt u recht op toegang tot of wijziging van uw persoonsgegevens, en hebt u het recht ze te laten verwijderen, beperken of overdragen. Ook mag u, afhankelijk van waar u zich bevindt, de verwerking door Watts Water van uw persoonsgegevens beperken of daar bezwaar tegen maken. Zo kunt u bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor gebruik van uw persoonsgegevens, mag u die toestemming te allen tijde intrekken.

Om uw privacy en de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen, vragen wij u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen met uw verzoek, waarop uw naam zichtbaar is en waarbij de overige gegevens onleesbaar zijn gemaakt.

Indien u vragen of klachten hebt over deze Privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door middel van een e-mail aan de Director of Legal & Compliance Europe op [email protected].  Wij zullen ons inspannen om uw vragen en klachten zo goed mogelijk af te handelen. Indien u van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht, kunt u een klacht indienen bij uw lokale EU autoriteit gegevensbescherming.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website bevat diverse links naar andere websites. Watts Water is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden uw persoonsgegevens behandelen. Wij adviseren u de privacyverklaring van die derden door te lezen wanneer u hun website bezoekt teneinde te begrijpen hoe die derden uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

HOE U CONTACT KUNT OPNEMEN MET WATTS WATER

Indien u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen door middel van een e-mail aan de Director of Legal & Compliance Europe op  [email protected] of via ons postadres

Watts EMEA Holding B.V.
Director of Legal & Compliance
365 rue du lieutenant putier
71530 Virey le Grand
France

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Onderstaande datum geeft aan wanneer de meest recente wijzigingen zijn aangebracht. Wij adviseren u om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u zich bewust bent van eventuele wijzigingen. Wij zullen redelijke maatregelen treffen om u te informeren over wijzigingen die substantiële gevolgen zullen hebben voor uw rechten.

Laatstelijk bijgewerkt: april 2020