Čerpadlové skupiny FlowBox HK25-KH s prídavným uzatváracím ventilom
Čerpadlové skupiny FlowBox HK25-KH s prídavným uzatváracím ventilom

Popis

Technické údaje

Obj. číslo

Typ

DN

Verzia

HK25-KH

25

Wilo Para SC/6, s dodatočným uzatváracím ventilom

10084609

HK25-KH

25

Grundfos UPM3A/7, s dodatočným uzatváracím ventilom

10084610

HK25-KH

25

Lowara Eco2/8, s dodatočným uzatváracím ventilom

10087355

HK25-KH

25

bez čerpadla, s dodatočným uzatváracím ventilom

10026635

 

used in conjunction with

podobné alebo alternatívne produkty

used in conjunction with

podobné alebo alternatívne produkty