Kalkulator rur grzewczych Microflex

Wybór produktu

Ważne jest wykonanie doboru wewnętrznej rury, względem wymaganej mocy cieplnej/zapotrzebowanie na ciepło. Korzystając z poniższych wskazówek wybierzesz rurę dla Twojego systemu:

 1. Wpisz nazwę projektu.
 2. Nazwij odcinek rury (npo kocioł- budynek nr 1).
 3. Wpisz temperaturę zasilania i powrotu. Temperatura gruntu przyjmowana jest na poziomie 10°C, ale może zostać zmieniona.
 4. Wpisz wymaganą moc cieplną i zatwierdz przyciskiem "enter". Tabela przedstawia wyniki dla wszystkich możliwych średnic przy założeniu/podaniu:
  • Prędkość przepływu [m/s] (zalecane wartości do 1 m/s)
  • Przepływ [l/s]
  • Spadku ciśnienia [Pa/m]
 5. Wybierz odpowiednią rurę.
 6. Wybierz czy ma to być rura UNO czy DUO (jedna lub dwie rury wewnętrzne).
 7. Wybierz średnicę rury zewnętrznej. Pojawi się odpowiedni numer części w oparciu o wybrane parametry.
 8. Wpisz potrzebną długość rury.

Aby dodać kolejną linię, kliknij .
Aby skasować linię, wybierz śmietnik .
Jeśli Twoja sieć składa się z większej ilości gałęzi, na samym dole wyświetlony zostanie całkowity sapdek ciśnienia.

Narzędzie obliczeniowe Microflex® jest narzędziem wspomagającym dobór. W celu dokładnego doboru / obliczeń proszę skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

 

Projekt1 
Temperatura zasilania mniejsza lub równa temperaturze powrotu.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Wpisz nazwę projektu.
Nazwij odcinek rury (npo kocioł- budynek nr 1).
Wpisz temperaturę zasilania i powrotu. Temperatura gruntu przyjmowana jest na poziomie 10°C, ale może zostać zmieniona.
Wpisz wymaganą moc cieplną i zatwierdz przyciskiem "enter". Tabela przedstawia wyniki dla wszystkich możliwych średnic przy założeniu/podaniu:
 • Prędkość przepływu [m/s] (zalecane wartości do 1 m/s)
 • Przepływ [l/s]
 • Spadek ciśnienia [Pa/m]
Wybierz odpowiednią rurę.
Wybierz czy ma to być rura UNO czy DUO (jedna lub dwie rury wewnętrzne).
Wybierz średnicę rury zewnętrznej. Pojawi się odpowiedni numer części w oparciu o wybrane parametry.
Wpisz potrzebną długość rury.
Odcinek2 Temperatura [°C] 3 Moc cieplna
[kW]4
Średnica rury wewnętrzne [mm] × s 5 UNO / DUO6 Średnica zewnętrzna
[mm]7
Nr produktu Długość
[m]8
Zasilanie Powrót Grunt

Średnica rury wewnętrznej [mm] × s

Prędkość przepływu [m/s] Średnia moc cieplna [kW] Średni przepływ [l/s] Spadek ciśnienia [Pa/m]

25x2.3

32x2.9

40x3.7

50x4.6

63x5.8

75x6.8

90x8.2

110x10

125x11.4

Straty ciepła i ciśnienia

Ciśnienie i straty ciepła są pokazane w poniższym układzie:

Odcinek Temperatura [°C] Moc cieplna [kW] Typ rury Długość
[m]
Prędkość
przepływu
[m/s]
Spadek ciśnienia Straty ciepła
Zasilanie Powrót Grunt Średnica rury
wewnętrznej
[mm] × s
UNO /
DUO
Średnica zewnętrzna
[mm]
Nr produktu [Pa/m] [Pa] [bar] [W/m] kW °C
Długość rury UNO [m] Całkowity spadek ciśnienia [bar] Całkowite straty cieplne
Długość rury DUO [m]
Calkowita długość rury [m]
Zamierzasz usunąć wszystkie wartości wprowadzone do tabeli. Proszę potwierdź.